Palga- ja maksuarvestus

Kui ettevõttel on töötajad, tuleb ka arvestada töötajale töölepingus kokku lepitud tasusid. Lepingus võib olla kirjas nii põhipalk või põhipalk ja lisatasu.  Töölepingus näidatud summad on brutosummad. Selleks, et töötasu arvestus ning maksuarvestus oleks õige, tuleme appi meie. Aitame Teil palgapäevaks arvestada tasud, esitame palgalehed Teile ning deklareerime tasud maksuametis.

  • Palgaarvestus tunni ja kuupalgalistel
  • Tööjõu maksude arvestamine
  • Maksuametile tööjõumaksude deklareerimine

Mis kuulub palga- ja maksuarvestuse teenuse juurde?

Palga ja maksuarvestuse juurde kuulub maksuametis arvestuste deklareerimine ning maksukohustusest teavitamine. Kokkuleppel ettevõtte juhiga ka maksekorralduse ettevalmistamine pangas.