Raamatupidamine

Raamatupidamine on toimiva ettevõtte jaoks esmatähtis. Raamatupidamises kajastatakse ettevõtte igapäeva tegevusi, finantsseisundit, majandustulemusi ning rahavoogusid. On oluline, et esitatud info oleks aktuaalne. Raamatupidamise ja finantsarvestuse põhimõtted on fikseeritud raamatupidamise seaduses ja Eesti finantsaruandluse standardis ehk Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Mis kuulub raamatupidamise teenuse juurde?

Ettevõttele

 • Müügi-, ostu- ja kuludokumentide sisestamine. 
 • Panga kannete koostamine.
 • Palga- ja maksuarvestus.
 • Maksuametile aruannete esitamine.
 • Aruanded ettevõtte juhile.
 • Aastaaruande koostamine Äriregistrile esitamiseks.
 • Kliendi nõustamine.

Korteriühistule

 • Ostu- ja kuludokumentide sisestamine.
 • Kulude jagamine ühistu arvetele.
 • Müügiarvete koostamine.
 • Aruanded ühistu juhatusele.
 • Igakuine võlglaste nimekiri juhatusele.
 • Aastaaruande ettevalmistamine Äriregistris.
 • Ühistu nõustamine .